Λογισμικό και Προγράμματα

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε τις σελίδες που σχετίζονται με το λογισμικό για τη μελέτη και την τακτική προετοιμασία του αγώνα και τις προπονήσεις που έχω αναπτύξει. Υπάρχουν επίσης μερικά παραδείγματα φύλλων ανάλυσης που μπορούν να συμπληρωθούν αυτόματα και σε λίγα δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας το σύστημα M.L.V.A.