Ποιοι είναι οι

Στην ενότητα “ιστορία μου” βρείτε μερικά’ πληροφορίες για εμένα (από πού έρχομαι, τι κανω) και μια περίληψη του βιογραφικού μου για το βόλεϊ

Στην ενότητα “M.L.Volley Οργανισμού” διερευνήσει τις δραστηριότητες του συμβουλευτικού γραφείου

Στην ενότητα “εκπαίδευση” βρείτε μερικά από τα μακρο-θέματα με τα οποία ασχολούμαι κατά τις συναντήσεις μου με τους προπονητές. Προφανώς αυτά είναι πολύ γενικά θέματα, το οποίο θα απορριφθεί και θα προσαρμοστεί κατά περίπτωση

Ενημερώσεις 2014

Διαβάστε περισσότερα!!!! Διαβάστε περισσότερα!!! Αρχές καλοκαιριού, …

5 Απρίλιος 2009

Ο τίτλος αυτού του κομματιού μπορεί να φαίνεται σαν μια απλή ημερομηνία...