Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ E COOKIES
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό της Ε.Ε 2016/679 – (GDPR) Κώδικας Προστασίας Δεδομένων, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι:

Η επικοινωνία του email σας εάν περιλαμβάνεται στη λίστα αλληλογραφίας μας και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης των δραστηριοτήτων μας;
Η επαφή σας δεν θα αποκαλυφθεί σε τρίτους και τα δεδομένα σας θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία;
η επεξεργασία των δεδομένων σας θα πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένες μεθόδους και μεθόδους πληροφορικής;
Τα δεδομένα σας θα κοινοποιηθούν μόνο στους υπεύθυνους της θεραπείας που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της εν λόγω υπηρεσίας;
Τα δεδομένα σας δεν θα μεταφερθούν σε τρίτες χώρες.
Εάν χρησιμοποιείται φόρμα αιτήματος επικοινωνίας ή πληροφοριών / προληπτικά μέτρα, τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν με κανέναν τρόπο παρά μόνο για να απαντήσουμε στο αίτημά σας και πιθανώς να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας. Η διεύθυνση email σας δεν θα καταχωρηθεί στη λίστα αλληλογραφίας μας, εκτός εάν ζητηθεί ρητά από εσάς κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Κανονισμό, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ενημερώνει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση, τη διόρθωση ή την ακύρωση των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία ή τον περιορισμό της χρήσης τους.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Intermediate srl Via Bramante 13 Ρομά – info@intermediate.it.

Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό μας δελτίο, απλώς επικοινωνήστε με τον κάτοχο δεδομένων ζητώντας ρητά την ακύρωση από τη βάση δεδομένων μας.

Εδώ είναι μερικές πρόσθετες πληροφορίες, για να βγάλετε περισσότερα’ όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρο πώς χειριζόμαστε τα δεδομένα σας

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του δ.λγ. ν. 196/2003 – Κώδικας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το newsletter αποστέλλεται με e-mail σε όσους το ζητήσουν ρητά, συμπληρώνοντας τη φόρμα στον ιστότοπο και εξουσιοδοτώντας την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Η παροχή δεδομένων είναι προαιρετική. Η άρνηση παροχής δεδομένων θα καταστήσει αδύνατη την απόκτηση της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων.
Σκοπός της θεραπείας

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους.
Το ενημερωτικό δελτίο αναφέρει περιοδικά πληροφορίες σχετικά με προσφορές και δραστηριότητες’ δημοσιεύεται στον ιστότοπο.
Μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται επεξεργάζονται με εργαλεία πληροφορικής.
Τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, παράνομη ή εσφαλμένη χρήση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται είναι ο ιδιοκτήτης του ίδιου του ιστότοπου (όπως αναφέρεται από το μητρώο τομέων του Διαδικτύου).
Μπισκότα

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies (μονοφωνία “τεχνικούς”) για να δημιουργήσετε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας μέσω της υπηρεσίας google Analitycs.

Δικαιώματα των ενδιαφερομένων και ακύρωση της υπηρεσίας

Σύμφωνα με το άρθ. 13 του Νομοθετικού Διατάγματος 196/2003, έχεις δικαίωμα να ρωτήσεις, οποιαδήποτε στιγμή, πρόσβαση, η ακύρωση, την τροποποίηση ή ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων ή τον αποκλεισμό, για θεμιτους λογους, της θεραπείας. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στην ενότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. Ή ακολουθώντας τις οδηγίες στο κάτω μέρος του ενημερωτικού δελτίου.

Ορισμοί και νομικές αναφορές
Προσωπικά δεδομένα (για τον Ντάτι)

Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία που, άμεσα ή έμμεσα, επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού αριθμού αναγνώρισης, καθιστά ένα φυσικό πρόσωπο ταυτοποιήσιμο ή αναγνωρίσιμο.

Δεδομένα Χρήσης

Αυτές είναι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της Ιστοσελίδας (επίσης από εφαρμογές τρίτων που είναι ενσωματωμένες σε αυτόν τον Ιστότοπο), μεταξύ των οποίων: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τον Χρήστη που συνδέεται σε αυτόν τον Ιστότοπο, διευθύνσεις σε σημειογραφία URI (Ενιαίο αναγνωριστικό πόρων), την ώρα της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την προώθηση της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απόκριση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης από τον διακομιστή (επιτυχής, λάθος, εκπ.) η χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, τις διάφορες χρονικές συνδηλώσεις της επίσκεψης (για παράδειγμα ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε σελίδα) και τα στοιχεία του δρομολογίου που ακολουθείται εντός της Εφαρμογής, με ιδιαίτερη αναφορά στη σειρά των σελίδων που συμβουλεύτηκαν, στις παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.